Mẫu web Video

Mẫu website video dành cho những người yêu thích nghe nhạc trên Youtube

Miễn phí

Xem demo mẫu này

Mẫu website video dành cho người đam mê Youtube, không bị chèn quảng cáo khi xem video

Có thể phát triển thành cộng đồng chia sẻ video với module này

Tính năng:

  • Đăng ký tài khoản
  • Đăng nhập
  • Bình luận video không cần tài khoản
  • Khi bình luận nếu chưa đăng ký hệ thống sẽ tự đăng ký tài khoản
  • Nếu đã đăng nhập và bình luận hệ thống sẽ tự điền tên