[Module] Liên hệ - Contact

Cách nhập Số điện thoại đúng định dạng

Module liên hệ contact chúng tôi hỗ trợ việc tự động chèn thẻ và số điện thoại, rất tiện lợi cho người dùng Smartphone có thể nhấn vào là gọi diện trực tiếp trên các thiết bị có khả năng gọi thoại. Để sử dụng tốt tính năng này bạn cần nhập theo đúng chuỗi như sau:

Cách 1: 

Điện thoại: 0942.001.001 - Hotline: 0933.991.001

Cách 2:

0942.001.001 - 0933.991.001

Cách 3:

0942-001-001 - Hỗ trợ: 0933.991.001

Cách số điện thoại được cách bằng dấu - có khoảng trắng để phân tách dãy số điện thoại.Và để phân tách phần chữ text và số bạn cần dấu : có khoảng trắng