Sử dụng website

Hướng dẫn từng bước làm chủ website của Fdola

[Bài 1] Thay đổi thông tin liên hệ trên website

Chào mừng bạn đến với dịch vụ thiết kế website trực tuyến của Fdola. Sau khi bạn đã tạo website thành công bạn cần thay đổi các thông tin liên hệ, số phone, điện thoại...


[Bài 2] Cấu hình tên miền vào để chạy độc lập

Bạn đã tạo website tạo Fdola và có thể mount (trỏ) tên miền bất cứ lúc nào để chạy độc lập không phụ thuộc vào tên miền dạng sub.fdola.com