[Bài 2] Cấu hình tên miền vào để chạy độc lập

Bạn đã tạo website tạo Fdola và có thể mount (trỏ) tên miền bất cứ lúc nào để chạy độc lập không phụ thuộc vào tên miền dạng sub.fdola.com

Truy cập Admin -> Cấu hình tên miền

Hướng dẫn sử dụng khác