[Module] Liên hệ - Contact: Tùy chỉnh cấu hình cho chức năng Google Map

Khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website của Fdola chúng tôi sẽ được tích hợp chức năng Bản đồ google map

Chức năng định vị vị trí trụ sở công ty hay cửa hàng của bạn được tích hợp trong tính năng Bản đồ nằm trong module Liên hệ Contact của chúng tôi

Những tùy chỉnh phần tử như: height=200&info=0 đều được đem ra làm dữ liệu trình bày

Các biến thường được sử dụng:

  • height: Chiều cao của khung google map. Mặc định 350px
  • info: Giá trị 0 hoặc 1. Nghĩa là cho phép hay không cho phép hiện cửa sổ thông tin

Hướng dẫn sử dụng khác