Lập trình theme

Tài liệu hướng dẫn lập trình theme của Fdola. CMS fdola được thiết kế đa năng có khả năng mở rộng tùy theo yêu cầu khách hàng. Hãy đọc qua tài liệu của chúng tôi để biết cách vận hành hệ thống CMS này

Hàm gọi file partial của một phần tử trong module

Khi bản sữ dụng mã ngồn CMS của Fdola bạn hoàn toàn có thể làm chủ được giao diện website của mình. Hoặc đội ngủ IT chúng tôi sẽ làm giúp bạn nhờ chức năng hàm như sau


Hàm dump show các giá trong một biến

Sử dụng hàm {{dump()}} để biết được các giá trị bên trong một biến


[Module] Liên hệ - Contact: Tùy chỉnh cấu hình cho chức năng Google Map

Chức năng định vị vị trí trụ sở công ty hay cửa hàng của bạn được tích hợp trong tính năng Bản đồ nằm trong module Liên hệ Contact của chúng tôi


Hàm Cắt chuỗi

Thường thì khách hàng sẽ nhập 1 đoạn văn dài việc này có thể dẫn đến việc vỡ khung trang web hoặc làm nó lộn xộn cả lên. Việc này chúng ta cần đến là việc cắt chuỗi