Hàm Cắt chuỗi

Thường thì khách hàng sẽ nhập 1 đoạn văn dài việc này có thể dẫn đến việc vỡ khung trang web hoặc làm nó lộn xộn cả lên. Việc này chúng ta cần đến là việc cắt chuỗi. Bạn cần thêm lệnh như sau:

{{ fdola.cutString('Đoạn văn cần cắt', 123)}}

Trong đó:

  1. Đoạn văn cần cắt: Đó là một cài biến chứa dữ liệu cần cắt
  2. 123 đây là con số mà chúng ta cần cắt, hãy thử để cho một con số phù hợp với từng mẫu

Hướng dẫn sử dụng khác