[Tính năng] Người dùng tự upload mẫu website do chính mình thiết kế

Chúng tôi đang thử nghiệm xây dựng tính năng cho phép người dùng tự upload mẫu webiste html do chính bạn thiết kế và code, tất nhiên là không cho phép code .php hoạt động. Và phải được sự kiểm duyệt của chúng tôi

Người sử dụng website có thể tùy biến, upload mẫu website và chỉnh sửa trực tiếp trên website, thích hợp cho những ai muốn tích hợp website landing page

Theme sau khi upload sẽ nằm trong thư mục: templates/theme_upload

Tin tức khác